Felhasználási feltételekFelhasználási feltételek

Magyarországon a Goldengate brand szolgáltatásait a MEDIAHUB Kft (székhely: 7200 Dombóvár, Kossuth Lajos utca 65-67. 2. em. 5., Cégjegyzékszám: 01-09-95375), mint Szolgáltató nyújtja a https://www.goldengate.hu honlapon (a továbbiakban az Oldal/Weboldal). 

 

A Szolgáltatások igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Felhasználó (a továbbiakban együtt a Szerződő Felek) között keletkező jogokat és kötelezettségeket jelen Felhasználási Feltételek határozzák meg.

Jelen Felhasználási Feltételek rendelkezései minden esetben irányadók a Szolgáltatás igénybevételére, a Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszonyra. 

 

Ügyfélszolgálati elérhetőség: ugyfelszolgalat@goldengate.hu

 

Tárhelyszolgáltató: a Rackforest Zrt-nél (cégjegyzékszám: 01-10-142004; adószám: 32056842-2-41; székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u.11. 5. em. B05001)

 

II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 

•  Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet a Szolgáltató az Oldalon a Felhasználó részére hozzáférhetővé tesz. Az oldal látogatóinak lehetősége van felnőtt tartalmú amatőr -és profi filmek megtekintésére, erotikus történetek olvasására, kapcsolatteremtésre, a GoldenGate közösséggel való kommunikációra, kapcsolatépítésre akár egyedi üzetnetküldéssel, akár chat szobában. Filmeket is küldhettek be, versenyeken részt vehettek, szavazhattok. A profi filmek kizárólag VIP tagság vásárlással érhetők el, melyjhez promócióként extra szolgáltatások is elérhetővé válnak.

•  Regisztrált Szolgáltatás: olyan Szolgáltatás, amelynek igénybevétele a Felhasználó előzetes regisztrációjához kötött. 

•  Nyitó Oldal: az Oldal elérésekor megjelenő nyitó aloldal, amelyen a Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy az Oldalon található információk, linkek, képek és videók erotikus tartalmúak, az Oldal a szexualitás témáját nyíltan, egyesek számára sértően kezeli, azon személyek, akik 18 éven aluliak, illetve akiknek a térségében az Oldal használata tilos hagyják el az Oldalt, valamit ennek megfelelőn biztosítja a bejelentkezés és a kijelentkezés lehetőségét.  

•  Felhasználó: természetes személy, aki a Nyitó Oldalon bejelentkezik. 

•  Felhasználónév: a Regisztrált Szolgáltatást igénybevevő Felhasználóhoz hozzárendelt, a Felhasználó által választott egyedi karakterlánc, amellyel a Felhasználó azonosítása a Szolgáltató által elvégezhető, és amely alkalmas a Felhasználó megkülönböztetésére a Szolgáltatás többi felhasználójától. 

•  Jogtulajdonos  Az Oldalon értékesített vagy elérhető termék tulajdonosa, illetve a Szolgáltatóval felhasználási tárgyú szerződést kötött olyan harmadik személy, amely szerzői jogi jogosultként hozzájárult jogvédett tartalom Szolgáltató általi felhasználásához. 

•  Termék: az Oldalról letölthető vagy azon megrendelhető dolog vagy alkotás, ezek összessége, illetve bármely részlete, továbbá a felsoroltak kódolt, felhasználásra alkalmatlan változata. 

•  Harmadik személyek: a Szolgáltatón és a Felhasználón kívüli magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek. 

 

III. BEJELENTKEZÉS ÉS REGISZTRÁCIÓ 

• A Nyitó Oldalon történő bejelentkezéssel az itt írt feltételeket a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el. A bejelentkezéssel a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadja, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatkezeléshez a jelen Felhasználási Feltételekben meghatározottakkal összhangban hozzájárul. 

• Felhasználó a bejelentkezéssel tudomásul veszi, hogy semmilyen formában nem teheti lehetővé 18 évnél fiatalabb személynek a hozzáférést az Oldal tartalmához, nem tekintheti meg vagy használhatja az Oldalt olyan helyen, ahol ezzel a tevékenységgel törvényt, szabályozást, előírást, vagy helyi normát szeg meg. 

• Felhasználó számos szolgáltatást regisztráció nélkül, a bejelentkezést követően igénybe vehet. 

• A Felhasználó a Regisztrált Szolgáltatásokat önkéntes regisztrációjával veheti igénybe. A regisztrált Felhasználó az Oldalon meghatározott feltételek szerint "GoldenGate tagság"-ot vagy "VIP tagság"-ot szerez. 

• A Szolgáltató a Felhasználóhoz elektronikus úton továbbít visszaigazolását arról, hogy a regisztrációja sikeres volt. A regisztrációról szóló visszaigazolás tartalmazza a Felhasználó elfogadott felhasználói nevét és jelszavát. 

• A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt indoklási kötelezettség nélkül visszautasítsa, vagy bármikor, átmenetileg vagy véglegesen visszavonja, azaz törölje, így különösen 

- valótlan vagy hiányos adatok megadása; 

- a fórumon, vagy chatszobában, illetve egyéb fórumon a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseit, vagy harmadik személy jogait megsértő hozzászólások, cselekmények,

- a Szolgáltató, a Jogtulajdonosok és/vagy más felhasználók személyes adataival, az Oldallal, a Szolgáltatás rendszerével, vagy az Oldalon található termékekkel történő bármilyen visszaélés, illetve a versenyeken való csalás/visszaélés esetén. 

• A regisztráció és adatmódosítás során kötelező és nem kötelező adatok bevitelére van lehetőség. A Szolgáltató a Felhasználó regisztrációját és az adatmódosítást csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó valamennyi, kötelezően kitöltendő adatot rögzítette.

• Javasoljuk, hogy a Felhasználó rendszeresen módosítsa jelszavát, és azt senkinek ne adja át, mások által hozzáférhető helyen ne tárolja. A jelszóváltoztatásról visszaigazolást küldünk e-mailben. Amennyiben a Felhasználó jelszavát elfelejti vagy elveszíti, új jelszavát a a regisztrációkor megadott e-mail címre történő megküldéssel bocsátjuk rendelkezésre. 

 

IV. A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA 

•  A Szolgáltató kötelezettsége a Szolgáltatások nyújtása a Felhasználó részére a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezései szerint. 

• A Szolgáltató az Oldalon biztosítja a Szolgáltatások és Regisztrált Szolgáltatások elérhetőségét. 

• A Szolgáltató az Oldalon biztosítja a termékek elérését, letöltését, illetve a termékek ellenértéke kifizetésének lehetővé tételét. 

• A Felhasználó a Regisztrált Szolgáltatásokat regisztrációt követően bejelentkezésével tudja igénybe venni. A regisztrációt követő 3 nap elteltével veheti igénybe Felhasználó az „üzenetküldés” funkciót. VIP tagok esetében közvetelenül a regisztrációt követően lehetőség van ezt a szolgáltatást igénybe venni.

• A Regisztrált Szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele, hogy a Felhasználó rendelkezzen Internet-hozzáféréssel, és működő e-mail postafiókkal. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy egyes Termékek használata egyéb hardver és szoftver eszközöket igényelhet, valamint hogy az említett hardverre és szoftverre vonatkozóan saját felelősségére jár el. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a filemk/fotók letöltéséhez, átviteléhez, másolásához és felhasználásához szükséges szoftvert. 

• A Felhasználó nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni a Szolgáltatás honlapjának a biztonságát, ideértve különösen az alábbi eseteket: 

- hozzáférés a nem a Felhasználó számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés olyan felhasználónévvel, amelyre a Felhasználó nem jogosult; 

- megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit; 

- kísérlet bármely felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásokba való beleavatkozásba, illetve azok megzavarásába, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: vírus elhelyezése a honlapon, a honlap túlterhelése (overloading), elárasztása (flooding), spammelése (spamming), levelekkel való bombázása (mailbombing) vagy összeomlasztása (crashing); 

- nem kívánt e-mail-ek (spam) küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését; 

- bármely TCP/IP csomag fejezetének vagy a fejezetben lévő információ bármely részének meghamisítása bármiféle e-mail vagy hírcsoport postázása során.  A rendszer vagy a hálózat biztonságának megsértése polgári vagy büntetőjogi konzekvenciákat vonhat maga után. A Felhasználó beleegyezik abba, hogy nem használ semmilyen olyan eszközt, szoftvert vagy eljárást, amellyel megzavarja vagy megkísérli megzavarni az Oldal rendeltetésszerű működését, vagy bármely, az Oldalon folytatandó tevékenységet. 

• A Szolgáltatást érintő információk, felvilágosítások megadására, illetve az ilyen jellegű reklamációk kezelésére a Szolgáltató az Oldalon meghatározott elérhetőségű ügyfélszolgálatot működtet. 

 

• VIP tagság:

Mit jelent a VIP tagság?

A profi tartalmahoz való hozzáférést, és ehhez pluszban promócióként biztosítjuk az alábbiakat:

 

A regisztrációval rendelkező felhasználók a különböző aktivitásaikkal úgynevezett „G pont”-okat gyűjthetnek, mellyel VIP tagságot szerezhetnek. A regisztrációkor minden felhasználó tag kap indulásként 50 pontot, továbbá minden nap 5 pont kerül jóváírásra, amennnyiben az Oldalt a Felhasználó felkeresi.  

A Pontok az alábbi tevékenységgel gyűjthetők

 

Tevékenység Mennyi pontot ér?
egyszerűsített szavazás (tetszik / nem tetszik)  1 (max. 10 naponta) 
"szakértő vagyok " szavazás 1 (max. 10 naponta) 
szavazás az állandó szavazásban résztvevő amatőr sorozatokra (csak VIP-ek szavazhatnak)  5 (max. 50 naponta) 
képeslap küldés  2 (max. 10 naponta) 
hozzászólás képekhez, sorozatokhoz, videókhoz , fórumhoz  3 (max. 30 naponta) 
minden nap, amikor megnézed a GoldenGate-et  5
videó, kismalac, egyéb beküldés *  100 / alkalom 
saját amatőr kép vagy videó beküldés **  250 - 5000 / alkalom 

 

A Pontok beválthatók különböző (pontba kerülő vagy egyébként fizetős) szolgáltatásokra.

 

VIP-kód beváltása:

 

A kapott VIP-kódot a felugró VIP-kód kérő ablakban a VIP-kód mezőbe kell beírni. 

 

Ha a felhasználó nincs belépve egy regisztrált fiókkal, úgy a VIP-kódjával kerül beléptetésre, és ennek segítségével fér hozzá a VIP-tartalmakhoz és funkciókhoz. 

 

Ha a felhasználó rendelkezik regisztrált fiókkal és be van lépve, úgy a VIP-tagság ahhoz a regisztrációhoz kerül jóváírásra, innentől kezdve a VIP-kódra nem lesz szüksége, hanem a fiókjára a saját nevét és jelszavával tud hozzáférni a VIP-tartalmakhoz és funkciókhoz.

 

V. A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK HATÁLYA 

• A Felhasználási Feltételek hatálya a Szolgáltatóra, valamint a Felhasználóra terjed ki. A Szolgáltató és Jogtulajdonosok közötti jogviszony feltételeit külön szerződések tartalmazzák. A Felhasználási Feltételek hatálya nem terjed ki a fizetést bonyolító pénzintézetekre. 

• A Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszony akkor jön létre, ha a Felhasználó az Oldalon bejelentkezik, illetve ennek keretében a Felhasználó a Szolgáltatás jelen Felhasználási Feltételeit elfogadja. 

• A Szolgáltató a jogviszonyt jogosult azonnali hatállyal felmondani e-mailben történő értesítés mellett, amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek bármely pontját megszegi, illetőleg amennyiben a Felhasználó valamely tranzakciója a Felhasználónak felróható okból határidőben nem került lezárásra. 

• A Szolgáltató az azonnali hatályú felmondás helyett jogosult korlátozott szolgáltatást nyújtani, illetve a Szolgáltatás igénybevételének biztosítását szüneteltetni a szerződésszegés idejéig. A Szolgáltató ebben az esetben a szüneteltetésről vagy a korlátozás módjáról, illetve annak megszüntetése módjáról e-mailben értesíti a Felhasználót. A szüneteltetés, korlátozás megszüntetése esetén a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatások ismételt nyújtását egyedi feltételekhez kötni. 

• A Szolgáltató jogosult a Felhasználási Feltéleket, illetve a versenykiírás szabályait megszegő felhasználót a versenyből kizárni, és erről a felhasználót, és egyéb érintettet értesíteni.

 

VI. A SZOLGÁLTATÁS DÍJA, VISSZATÉRÍTÉS 

• Az Oldalon ingyenes és fizetős Szolgáltatások egyaránt találhatóak, a termékvásárlás részletes szabályait az adott termékhez kapcsolódóan jelezzük. 

• A Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltatás révén megvásárolt minden fizetős termékért fizet. A Felhasználó felelősséget vállal minden díj kellő időben történő megfizetéséért. 

• A Felhasználó tudomásul veszi, hogy elektronikus megrendelése azt jelenti, hogy elismeri az Felhasználási Feltételek kötelező érvényét, és szándékában áll a vásárlások ellenértékét megfizetni. 

• A Felhasználó a termékek ellenértékét az Oldalon felkínált fizetési megoldások szerint egyenlítheti ki. 

• A Szolgáltató az Oldalon kínált Termékekre vonatkozóan fenntartja a mindenkori árváltoztatás jogát. 

• A Felhasználó tudomásul veszi, hogy adott tranzakció akkor megy teljesedésbe, amikor a termékek ellenértékét a Szolgáltató vagy a Jogtulajdonos részére megfizette és a termék átadásra/aktiválásra került. 

• Visszatérítés VIP-tagsági szolgáltatás vásárlása esetén: A digitális adattartalomhoz való hozzáférés tekintetében a fogyasztó beleegyezik, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát, azaz a már megvásárolt VIP-tagságik nem visszaválthatóak.
Minden bankkártyás visszatérítési igényt egyesével elbírálunk, mielőtt bármilyen visszatérítés történne. Visszatérítés igényléséhez küldjön egy e-mailt a ugyfelszolgalat@goldengate.hu e-mail címre. Ha a visszatérítési igény pozitív elbírálásra kerül, a visszatérítés az Előfizető bankkártyáján fog jóváírásra kerülni (más megoldás nem lehetséges), 10 munkanapon belül.

 

VII. SZAVATOSSÁG, FELELŐSSÉG, KORLÁTOZÁS 

• A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtesz a Szolgáltatások hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azon veszteségekért, vagy bármiféle kárért, amelyeket a Szolgáltatások meghibásodása, vagy egyéb elégtelensége okozott. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeltetés a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatások és/vagy az Oldal hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Szolgáltatásokhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. Ilyenkor azonban a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a helyreállítás tekintetében. 

• A Szolgáltató mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de nem vállal garanciát az információ késéséért, vagy esetleges elvesztéséért. Az Oldal, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, az Oldal használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérthetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Szolgáltató kifejezetten kizárja. A Szolgáltató nyomatékkal felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy amennyiben a Termék felhasználhatóságát valamely meghatározott időpontra vagy alkalomra kívánja biztosítani, az alkalmazott fizetési megoldásból és a Szolgáltatás esetleges hibáiból fakadó késedelmet vegye figyelembe, mivel a Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a Termék valamely időpontra vagy alkalomra rendelkezésre áll és felhasználható. 

• A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatások és/vagy az Oldal karbantartása érdekében a Szolgáltatást szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül. 

• A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Szolgáltatást és/vagy az Oldalt szükség szerint, időről időre továbbfejlessze, átalakítsa vagy módosítsa. 

• A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Szolgáltatás és/vagy az Oldal részbeni vagy teljes megszüntetésére, a Felhasználó előzetes értesítése nélkül is. 

• A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Szolgáltatás keretében értékesítésre kínált Termékek és azok árainak előzetes értesítés nélküli, azonnali hatályú megváltoztatására, így egyes Termékek eltávolítására is az Oldalról. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben adott Termék visszavonásra kerül, a Szolgáltató nem köteles az elérhetőséget a továbbiakban biztosítani. Amennyiben ilyen esetben a Felhasználó időközben már megfizette a Termék ellenértékét, jogosulttá válik azonos árú, másik Termékre. 

• A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg az adott tranzakció értékét. A Termékek díja a felelősség korlátozására tekintettel került kialakításra. 

• A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget az Oldalon szolgáltatott információkkal, tartalmakkal, Termékekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatban, különösen a harmadik személyektől beszerzett információkra, tartalmakra, Termékekre és Szolgáltatásokra nézve. A Szolgáltatást a Felhasználó kizárólag saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Szolgáltatás és/vagy az Oldal használatával kapcsolatban a Felhasználó számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett vagy elszenvedett károkért. A Szolgáltató kizár minden felelősséget amely a Termékek megrendeléséből/letöltéséből, esetleges hibájából, illetve a Felhasználó számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlenség, vagy bármely internetes vírus miatt következik be. 

• Azt követően, hogy a Felhasználó letöltötte vagy átvette a Terméket, a Szolgáltató nem vonható felelősségre a Termék károsodásáért, megsemmisüléséért vagy sérüléséért. Amennyiben a Termék hibásan került átadásra, a Felhasználó érvényesíthető igénye a Szolgáltatóval szemben a Vásárlási Szabályzatban kerül meghatározásra. A Felhasználó jelen pontban írt igényét a hibás Termék Szolgáltatóhoz történő visszajuttatásával érvényesítheti. 

• A Felhasználót a felhasználóneve és jelszava titkos és biztonságos kezelésével kapcsolatosan kizárólagos felelősség terheli. A Felhasználó ezen adatait nem adhatja ki harmadik személynek, és nem használhatja más felhasználónevét és jelszavát, illetve nem kísérelheti meg más hozzáférésének használatát. A Felhasználót teljeskörű felelősség terheli a felhasználónév és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. A Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából, vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel. 

• A Felhasználó kijelenti, hogy az általa a regisztráció során valósként megkért adatok a valóságnak megfelelően kerülnek megadásra a regisztrációs űrlapokon és minden egyéb olyan alkalommal, amikor azt a Szolgáltatások igénybevétele során kéri a program. A Szolgáltató kizárja a regisztráció során helytelen vagy működésképtelen adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért való felelősségét, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól. A Szolgáltató a Felhasználó adataiban történt változások bejelentésének elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól. 

• A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely valamely fizetési mód alkalmazása során vagy következtében keletkezik, így azért sem, ha a bankkártya elvesztését a Felhasználó nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé. A Szolgáltató különösen nem vállal felelősséget az alkalmazott fizetési megoldás hibáiért, hiányosságaiért vagy biztonságosságáért. Banki átutalás esetén a Szolgáltató kizárja a felelősségét az utalás átfutásának időtartamáért (különös figyelemmel a banki szünnapokra), valamint a befizető-azonosító vagy az átutalásra kerülő összeg téves megadásából eredő károkért. A Szolgáltató SMS útján történő fizetés esetén nem vállal felelősséget a téves kód beküldéséből eredő kárért. 

• A Szolgáltató felelőssége kifejezetten kizárt arra az esetre nézve, ha a felhasználói számítógép harmadik személyek általi használata során a harmadik személy számára a Nyitó Oldalon történő bejelentkezés nélkül, közvetlenül jelennek meg az Oldal erotikus tartalmú, a szexualitás témáját nyíltan, egyesek számára sértően kezelő tartalmai. 

• A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Felhasználó vagy harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott. 

 

VIII. ADATOK BIZTONSÁGA, SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

• A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által megadott személyes adatokat tárolni, feldolgozni, és a Szolgáltatással kapcsolatban kezelni. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes tájékoztató megtalálható az Oldalon.

A Szolgáltató jogosult továbbá a regisztrációkor megadott kiegészítő adatokat névhez nem kötötten statisztikai és marketing célokra felhasználni.

 

IX. A TERMÉKEK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

• A Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek szerint korlátozott és nem kizárólagos, magáncélú felhasználási jogot szerez a vonatkozó szerzői jogi jogszabályokban foglaltaknak megfelelően. Mindennemű rögzítő vagy másolható képesség kizárólag a Felhasználó kényelmét szolgálja, és nem jelenti azt, hogy bármely Termékre vagy bármely Termékben megtestesült tartalomra, hangfelvételre, kísérőzenére, grafikára vagy egyéb, szerzői joggal védett anyagra vonatkozó szerzői jog Jogtulajdonosai bármilyen jogot adnának illetve bármelyik jogukról lemondanának a Felhasználó javára. 

• A Felhasználóra semminemű letöltés vagy másolás eredményeképpen, illetve egyéb úton nem száll át semmilyen, a letöltött Termékekre vonatkozó jog, jogcím vagy érdekeltség. A Termékekre vonatkozó minden jog tulajdonosa a Szolgáltató, illetve a Jogtulajdonosok, és a Felhasználó csak korlátozott, nem átruházható, nem kizárólagos, visszavonható, tovább nem engedélyezhető joggal rendelkezik a Termékek magáncélra történő felhasználására vonatkozóan. 

• Nem minősül szabad felhasználásnak - függetlenül attól, hogy magáncélra történik-e -, ha a műről számítógéppel, illetve elektronikus adathordozóra mással készíttetnek másolatot. 

• A Felhasználó nem sokszorosíthat, nem adhat ki, nem adhat tovább, nem terjeszthet, nem állíthat ki, nem sugározhat, nem reprodukálhat, nem módosíthat semmilyen Terméket, sem részben, sem egészben, és nem készíthet azokból feldolgozásokat, nem értékesítheti és nem vehet részt az értékesítésében valamint bárminemű hasznosításában, sem közvetlenül, sem közvetett módon. 

• A Felhasználó nem tervezheti át, nem bonthatja részeire, nem módosíthatja és nem tilthatja le a Termékekkel kapcsolatos korlátozó rendszerek másolás elleni védelmét, illetve használatának korlátozását. 

• A Felhasználó lejátszást követően nem digitalizálhatja újra egyik Terméket sem, és nem töltheti fel ezeket a Termékeket az Internetre. A Felhasználó nem használhatja a Termékeket semmilyen más, harmadik személytől származó tartalommal összefüggésben (mint például hang szolgáltatása filmhez). A Felhasználó a Termékeket nem adhatja el és nem kínálhatja eladásra, ideértve - de nem kizárólagos jelleggel - azok aukcióra vagy internetes árverésre való bocsátását. 

• A Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatos, illetve a jelen Felhasználási Feltételekben szereplő "elad", "vesz", "megrendel" vagy "vásárol" szavak használata ellenére a Felhasználónak korlátozott magáncélú felhasználási jogot ad és nem értékesíti a Termékeket. A Szolgáltató nem viszonteladóként áll kapcsolatban a Felhasználóval, és nem fogad el megrendelést forgalmazóktól, exportőröktől, nagykereskedőktől, semmilyen vállalkozástól, illetve senki más, viszont eladni kívánó ügyféltől. 

• A jelen Felhasználási Feltételekben foglalt bármely rendelkezés korlátozása nélkül a Szolgáltató semmilyen garanciát nem vállal arra vonatkozóan, hogy bármelyik CD-író vagy hordozható eszköz kompatibilis a Szolgáltatással. A Felhasználó kizárólagos felelősséget vállal a rögzítő és lejátszó rendszerei helyes működésének biztosítására vonatkozóan. 

• A Termék átadása nem jelenti a Termékkel kapcsolatos bárminemű kereskedelmi vagy reklámjogok Felhasználóra történő átruházását. 

• A Felhasználó kijelenti, hogy tudatában van annak, hogy a megvásárolt Termékek biztonsági megoldásokat tartalmazhatnak, amelynek technológiája védi a digitális információt. A Felhasználó a Termékek megvásárlásával kötelezi magát arra, hogy a Termékeket kizárólag a jelen Felhasználási Feltételekben, illetve az adott Termékhez kapcsolódó egyedi felhasználási engedélyben foglaltak szerint használja, és tudomásul veszi, hogy a Termékek attól eltérő használata polgári jogi vagy büntetőjogi felelősséget vonhat maga után. A Szolgáltató ellenőrizheti, hogy a Felhasználó betartja-e az Felhasználási Feltételekben foglaltakat, továbbá fenntartja a jogot arra vonatkozólag, hogy az Felhasználási Feltételekben írtaknak érvényt szerezzen. Amennyiben a Szolgáltató észleli, hogy a Felhasználó valamely Terméket nem a jelen Felhasználási Feltételekben, illetve az adott Termékhez kapcsolódó egyedi felhasználási engedélyben foglaltak szerint használ, a Szolgáltató jogosult valamennyi, a Felhasználó által letöltött Termék további felhasználását technikai eszközökkel letiltani. 

 

X. VÉDJEGY ÉS SZERZŐI JOGOK 

• A Szolgáltatás honlapján megjelenő védjegyek és logók a Szolgáltató, illetve a Jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató, illetve a Jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé. 

• A megjelölések és a honlapon elérhető információk és egyéb anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót, illetve a Jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Szolgáltató, illetve a Jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé. 

• A Felhasználó által a honlap használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szolgáltató minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a Felhasználó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy a Felhasználó részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania. 

 

XI. AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK FELTÖLTÉSE A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL 

• A Felhasználó az Oldalon biztosított lehetőségeken keresztül jogosult audiovizuális tartalmak feltöltésére, a feltöltésre a regisztráció szabályai megfelelően alkalmazandóak. Adott tartalom feltöltésével a Felhasználó kijelenti és garantálja, hogy az adott tartalom saját vagy mások személyes adatait kizárólag saját, vagy az érintett harmadik személyek kifejezett, jogszabályi előírásoknak megfelelő hozzájárulása esetén tartalmazza, mások személyhez fűződő-, illetve szerzői jogait nem sérti, és a hatályos jogszabályi előírások szerint publikálható. Jelen feltétel alkalmazandó az Oldal bármely menüpontja alatt elhelyezett témamegjelölés vagy felhívás esetén is. Így például az "elcsípett és egyéb képek" menüpont nem az ott szereplő tartalmak készítésének módjára, hanem az azáltal közvetítendő hangulatra utal, az "amatőr versenyeink" menüpont alatt meghirdetett versenyekre beküldésre kerülő tartalmak esetén is szükséges elem a vonatkozó jogszabályi előírások betartása (pl. erotikus felvételek közterületen történő készítése esetén a megfelelő hatósági engedélyek beszerzése). 

• A Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy amennyiben az Oldal használata során a honlapra bármilyen jellegű szerzői jogvédelem alatt álló tartalmat hozzáférhetővé tesz, ezen tartalom tekintetében a felhasználási jogokkal rendelkezik. A szerzői jogvédelem alatt álló tartalom felhasználásának jogosságáért, a szerzők, illetve egyéb jogosultak felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség. 

• A Felhasználó az Oldalra való feltöltéssel hozzájárul, hogy az adott tartalom megjelenjen az Oldalon. A Szolgáltatónak jogában áll a feltöltött tartalmak szerkesztett adatait (név, címkék, leírás) indokolás nélkül módosítani és törölni. 

• A Felhasználó adott tartalomnak az Oldalra - saját készítésű tartalmak részére biztosított elérési úton - történő feltöltésével tudomásul veszi és elfogadja, hogy az adott tartalmon a Szolgáltató felhasználási jogot szerez, mely alapján jogosult azt weboldalain, vagy hirdetési anyagokban megjelentetni, jogosult a tartalom hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy a Felhasználó részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania, túl a feltöltés kapcsán automatikusan jóváírásra kerülő, térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító, az Oldalon meghatározásra kerülő mennyiségű "GoldenGate .Pont"-on felül. 

• A díjátadós sorozat elkészítésével a Felhasználó elismeri, hogy a versenyben elért helyezése után járó pénzdíjat megkapta. Amennyiben a versenysorozatot és a díjátadón készült sorozatot el kívánja távolítani az Oldalról, abban az esetben a nyereményként kapott pénzdíj összegét az eltávolításról szóló kérelem elküldésétől számított 3 napon belül visszafizetni köteles a Szolgáltató részére. 

• A Felhasználó részére a Szolgáltató a feltöltési opció keretében lehetőséget biztosít a képmás, illetve egyéb felületek kitakarásával anonimitás biztosítására, e tekintetben - függetlenül a felhasználási jog Szolgáltató általi esetleges megszerzésétől - a Szolgáltató az adott tartalom átdolgozása esetén sem teheti a kitakarással érintett személyeket, illetve az egyéb felületeket felismerhetővé. A Szolgáltató utólagosan anonimitást nem biztosít. 

• A Felhasználó köteles tartózkodni más felhasználó felhasználónevével való visszaéléstől, a feltöltött tartalmak nézettségének és értékelésének manipulálásától. A Felhasználó köteles továbbá tartózkodni reklámozás célját szolgáló tartalmak feltöltésétől. 

• A Felhasználó a feltöltési opciót csak saját felelősségére használhatja, a Szolgáltató ezen tartalmak vonatkozásában a felelősségét teljes mértékben kizárja. 

• A Felhasználó által feltöltött tartalom és az ahhoz kapcsolódóan feltöltött adat 

- nem sértheti más szerzői jogait; 

- nem lehet olyan, amely faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki; 

- nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára; 

- nem tartalmazhat bűncselekményre felbujtást; 

- nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló jogszabály által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat; illetve 

- nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe. 

• A Szolgáltatónak jogában áll a feltöltött tartalmakat az Oldalról indokolás nélkül törölni. 

• A Szolgáltató haladéktalanul törli az adott tartalmat, amennyiben arra az arra jogosult személy a megfelelő formátumban, a megfelelő elérési úton felhívja. E tekintetben 

arra jogosult személy: akire vonatkozólag az adott tartalom személyes adatot tartalmaz, vagy akinek személyhez fűződő- vagy szerzői jogát az adott tartalom sérti; 

megfelelő formátum: 

1. személyes adat és személyhez fűződő jog érintettsége esetén a jogosult személy személyazonosságát megfelelően igazoló írásbeli, tartalmában egyértelmű megkeresés (személyazonosság igazolásának módjai: (1) feltöltött tartalom mellékelése, (2) személyazonosság egyezőségét egyértelműen igazoló tartalom mellékelése, (3) megkeresés feltöltést menedzselő felhasználói e-mail címről történő érkezése); 

2. szerzői jog érintettsége esetén a szerzői jogosultságot megfelelően igazoló írásbeli, tartalmában egyértelmű megkeresés; 

megfelelő elérési út: az Oldalon meghatározott elérési út. 

 

XII. Társkereső, Üzeneteim, Chat szolgáltatás  egyéb kommunikációs csatorna (együttesen Kommunikációs szolgáltatás) igénybevétele a honlapon

• Az „Üzenet” szolgáltatás: a nem VIP-tagok esetén napi 10 db felhasználónak küldhető üzenet. VIP-tagok számára korlátlan mennyiségű üzenet küldéshető

• A Kommunikációs szolgáltatásokra a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezései megfelelően alkalmazandóak, a jelen fejezet csupán bizonyos speciális szabályokat fektet le. 

• A  Kommunikációs Szolgáltatás használata saját felelősségre történik. 

• A Szolgáltató a beszélgetés színvonalának magas szinten tartása, illetve az esetleges jogsértések elkerülése érdekében moderálási rendszert dolgozott ki, és vezetett be. A szabályzat célja, hogy megakadályozza a jogsértéseket, illetve megtegyen minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy ezek esetleges következményeit csökkentse, anélkül, hogy indokolatlanul korlátozná a vélemény- és szólásszabadságot. 

• Az alábbiakban felsorolt szabálysértések jogszabályi előírások cikkelyeibe ütközhetnek, Szolgáltató egyoldalú és indoklást nem igénylő, azonnali hatállyal végrehajtható döntése alapján a bejegyzés törlésre kerülhet, az elkövető Felhasználó a Kommunikációs Szolgáltatásból letiltásra, vagy kizárásra kerülhet, illetve akár regisztrációja is törlésre kerülhet: 

személyes adatok kiírása a közös ablakokban, valamint a felhasználói név információs blokkjában(személyes adatnak minősül a közös ablakokban különösen a polgári név, lakcím vagy telefonszám kiírása, a felhasználói név információs blokkjában szereplő név nem minősül annak, ugyanis az lehet fiktív név is, amely nem ellenőrizhető, ennek beírása mindenkinek saját felelőssége); 

olyan szöveg használata a közös ablakokban, illetve olyan felhasználói név/kép/infó használata, amely sértheti a jogszabályi előírásokat (pedofiliára, droghasználatra, diktátorokra, tömeggyilkosokra nem megfelelő kontextusban utaló nevek/képek/infó használata és szövegek); 

személyiségi jogok megsértése, abban az esetben, ha a sértett vagy bármely felhasználó kifejezetten sérelmezi ezt 

faji, nemzetiségi, kisebbségi, vallási, nyelvi vagy politikai alapon történő diszkriminatív véleménynyilvánítás vagy uszítás, amennyiben ez valamilyen célzott (kisebbségi) csoportra vonatkozik, illetve ezekkel kapcsolatban történő sértegetés 

• Az alábbiakban felsoroltak szabálysértésként történő meghatározása a Kommunikációs Szolgáltatás nyugodt, Szolgáltató érdekeit is érvényesítő környezetét hivatottak megteremteni, szabálysértés esetén a Szolgáltató egyoldalú és indoklást nem igénylő, azonnali hatállyal végrehajtható döntése alapján a bejegyzés törlésre kerülhet, az elkövető Felhasználó a Kommunikációs Szolgáltatásból letiltásra, vagy kizárásra kerülhet, illetve akár regisztrációja is törlésre kerülhet: 

- rajzolás (a közös szobákban olyan karaktersorozatok használata, amelyek egy vagy több sorban egymás alá írva valamilyen szöveget vagy grafikát adnak ki, és magas karakterszáma miatt zavarja a további felhasználókat); 

szkriptelés (harmadik fél által létrehozott program használata annak érdekében, hogy automatikusan, a felhasználó aktív részvétele nélkül a chat programnak és ezzel más felhasználóknak karaktersorozatokat küldjön); 

reklámtevékenység (valamilyen termék, szolgáltatás vagy internetes link reklámozása, ismétlődő beírása, bemásolása vagy automatikus távollét-üzenetbe való beállítása); 

- chat vagy fórum szoba ellehetetlenítése, közösségrombolás (pl. nagybetűs írásmód, azaz tartós "CAPS LOCK kiabálás"; karaktersorozatok ismétlése, azaz "flood"; többszöri egymás utáni vagy durva káromkodás; veszekedés közös ablakban; stb.); 

nem hivatalos chat kliens, IRC használata, belépés más oldalról, ill. mindezek biztosítása más felhasználóknak 

privát beszélgetések naplójának közzététele bármilyen formában az Interneten vagy más médiumon, ill. azokra történő hivatkozás (pl. internetes link) közzététele 

kibújás moderáció alól (h a a Felhasználó a moderációt követően másik névvel belépve próbál kibújni a moderálás alól); 

a moderátorok (rendfenntartók) indokolatlan zaklatása, zavarása, feltartása, munkájuk akadályozása 

• A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult indoklás és értesítés nélkül korlátozni jogosultságait, illetve megváltoztatni beállításait. 

• Amennyiben a Felhasználó úgy ítéli meg, hogy a Kommunikációs Szolgáltatás használatakor a moderáció során, vagy annak hiányában sérelmet szenvedett, panaszát az Oldalon megjelölt elérési úton juttathatja el a Szolgáltató részére. 

• Jelen fejezet rendelkezései az Oldalon elérhetővé tett fórum- és egyéb hozzászólási lehetőségekre megfelelően alkalmazandók, így különösen a bejegyzések moderálására vonatkozó rendelkezések. 

 

XIII. VISSZAÉLÉSEK KISZŰRÉSE

Szolgáltató jogosult a jelen Felhasználási Feltételek szabályainak, és a jogszabályoknak a betartását ellenőrizni, és ehhez a rendszereiben az egyes szolgáltatások kapcsán, a szolgáltatások minőségének, üzembiztonságának, és a teljes rendszer IT biztonságának védelme, a panaszok elbírálása, valamint a visszaélések felderítése céljából algoritmusok alapján meghatározott gyanús – nem személyhez kötött - mintákat kiszűrni, és a gyanús eseteket személyhez köthetően, a szolgáltatások során megadott adatok összevetésével kivizsgálni az adatvédelmi szabályok betartásával. Szolgáltató ennek megfelelően a szolgáltatásokkal kapcsolatos felhasználói tevékenységét naplózhatja. Amennyiben a szolgáltatásokkal összefüggő jogvita miatt ez szükséges, az egyes .log fájlok a jogvita jogerős lezárásáig megőrzésre kerülhetnek. Erre vonatkozóan az adatkezelési szabályainkat megtalálja. az Adatkezelési tájékoztatóban.

Bármely jogsértő (kiemelten gyermekek kizsákmányolását, nem közös megegyezésen alapuló tevékenységek ábrázolását, emberkereskedelmet, szexkereskedelmet és visszaélést ábrázoló), Felhasználási Feltételeknek nem megfelelő vagy egyéb szabályzatot (pl. bankkártyás fizetési szolgáltatási szabályzatot) sértő tartalommal kapcsolatos panaszt az Oldalon meghatározott ügyfélszolgálati módon kérjük bejelenteni, amelyet a Szolgáltató 7 munkanapon belül megvizsgál és megteszi a szükséges lépéseket. Illegális tartalomra vonatkozó bizonyíték esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot a tartalom azonnali eltávolítására.

 

XIV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Felhasználó az Oldal látogatásával elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a jelen Felhasználási Feltételeket jogosult egyoldalúan módosítani.

A hatályos Felhasználási Feltételt a Szolgáltató Oldalon közzéteszi.